Monday, May 17, 2010

Sabda Rasulullah tentang al-quran

“ sesungguhnya hati-hati ini akan berkarat sebagaimana besi yang akan berkarat apabila terkena air.” Rasulullah ditanya.. “wahai Rasulullah, apakah penggilapnya?” Rasulullah bersabda, “banyak mengingati mati dan membaca Al-quran”.

“ ibadah umatku yang paling afdal ialah membaca al-quran..”

“ membaca al-quran di dalam solat lebih afdal daripada membaca al-quran diluar solat. Membaca al-quran di luar solat lebih afdal daripada takbir dan tasbih. Takbir lebih afdal daripada sedekah. Sedekah lebih afdal daripada puasa dan puasa adalahperisai dari api neraka”.

“ bacalah al-quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagi pembaca-pembacanya”.

“ terangilah rumah-rumah kalian dengan solat dan bacaan al-quran”.

“ setiap orang yang beradab (mulia) suka hidangannya didatangi, dan hidangan Allah ialah al-quran. Maka janganlah kalian meninggalkannya”.

No comments: